Proje & Etkinlikler

GHT – „Gesellschaft für Historische Tonträger” (Tarihi Ses Taşıyıcıları Arşivleme Cemiyeti)

Teutonia Derneği’nde bulunan tüm Shellac plakları, uluslararası ses taşıyıcısı veri arşivinde kayıt altına alınarak, dijital ortama aktarılıyor. Böylelikle Alman Ulusal Kütüphanesi ve Alman Müzik Arşivi veri tabanında yer alacak müzik kayıtlarına bilimsel çalışmalarda erişim imkanı oluşturuluyor.

Link  GHT

OII – Orient Institut Istanbul (İstanbul Şarkiyat Enstitüsü)

„Teutonia Sunumları” başlığı altında düzenli olarak yapılacak sunumların Orient Institut’un etkinlik dizisine dahil edilmesi hedefleniyor.

DAI – Deutsches Archeologisches Institut

Danışmanlık ve Arşiv çalışmalarında destek alınıyor.

Gelecek Projeler:

  • Üniversitelerle işbirliği
  • Araştırma ve tez çalışmaları